Veelgestelde vragen over de Alliantie Stop Verkeersongevallen

 • De afgelopen jaren was het aantal doden en gewonden in het verkeer niet zo hoog als nu. De overheidsdoelstelling van de helft minder verkeersslachtoffers in 2030 lijkt daarmee verder weg dan ooit. Het moet anders, zoveel is duidelijk. Daarom slaan we de handen ineen. 

De landelijke Alliantie Stop Verkeersongevallen is een community van maatschappelijk betrokken werkgevers die verkeersongevallen willen voorkomen. Organisaties die zich aansluiten bij de alliantie dragen actief bij aan de verkeersveiligheid van twee belangrijke groepen:

 • hun eigen medewerkers 
 • de grootste risicogroepen in het verkeer, namelijk schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers

De alliantie bestaat uit maatschappelijk betrokken werkgevers en organisaties. De werkgevers die medewerkers ondersteunen met e-Driver en daarmee de kwetsbare risicogroepen noemen we ambassadeurs. Organisaties die een belangrijke rol spelen bij de schaalvergroting of ontwikkeling van trainingen, noemen we partners. De Verkeersveiligheid Groep Nederland en e-Driver Solutions zijn de Founding partners van de alliantie en staan garant voor het draaiend houden van de aanpak. 

Het doel van de alliantie is om jaarlijks 10.000 verkeersongevallen te voorkomen. We verwachten dit samen met andere maatschappelijk betrokken werkgevers en organisaties uiterlijk in 2026 te realiseren. Hiermee willen we de verkeersveiligheid in Nederland flink verbeteren. 

De alliantie bereikt haar doelstelling met e-Driver, een online trainingsplatform dat medewerkers van organisaties stimuleert om veilig te rijden. Voor iedere e-Driver-gebruikerslicentie die werkgevers aanbieden aan hun medewerkers, wordt jaarlijks voor 20 weggebruikers uit de kwetsbare risicogroepen een online training ontwikkeld. Deze trainingen worden ieder jaar kosteloos aangeboden aan Nederland. Hiermee bereiken we dat zoveel mogelijk mensen in Nederland elke dag veilig thuiskomen. 

In het verkeer in Nederland komt elk jaar een groot aantal ongelukken voor. Jaarlijks raken meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk. In 2022 vielen er in Nederland 745 verkeersdoden. Dit zijn er 163 meer dan in 2021, toen er 582 verkeersdoden waren. 

De woordvoerder van de Alliantie Stop Verkeersongevallen is Collin Bell, Commercieel directeur Verkeersveiligheid Groep Nederland: Collin@verkeersveiligheidgroep.nl

Partners van de Alliantie Stop Verkeersongevallen staan vermeld op de website met logo, als zij daar toestemming voor geven. Ambassadeurs van de Alliantie Stop Verkeersongevallen worden vermeld op de website, als zij daar toestemming voor geven.

Dit doen wij ieder jaar op de Stop Ongevallen Dag op de eerste dinsdag van november.

De alliantie is een community waarbij werkgevers de handen ineen slaan om het verkeer veiliger te maken. We gebruiken elkaars denkkracht en stellen onze best practices gratis beschikbaar aan alle werkgevers in Nederland om op een andere manier te werken aan reductie van verkeersongevallen dan tot op heden is gedaan. 

De Alliantie Stop Verkeersongevallen maakt gebruik van het extern gevalideerde en schaalbare online e-Driver programma voor werkgevers om de verkeersveiligheid van medewerkers te verhogen. Daarbij worden per gebruikerslicentie van e-Driver voor 20 weggebruikers uit de kwetsbare risicogroepen in het verkeer jaarlijks een gratis online training aangeboden. Door zowel medewerkers als verkeersdeelnemers uit de risicogroepen te ondersteunen, raken alle weggebruikers beter op elkaar ingespeeld. Zo maken wij verkeer samen veiliger. Voor iedereen!  

Ieder jaar op de eerste dinsdag van november organiseren wij de Stop Verkeersongevallen Dag. Dit is een bijeenkomst van alle werkgevers organisaties die betrokken zijn bij de landelijke Alliantie Stop Verkeersongevallen. We gaan dan met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

 • Welk mobiliteitsbeleid leidt tot de grootste afname in het aantal ongevallen?
 • Hoe stimuleer je medewerkers om veilig rijgedrag te omarmen en dat te blijven doen? 

Tijdens de bijeenkomst delen we de best practices die we in het voorgaande jaar hebben verzameld met elkaar. Zodat we kunnen profiteren van de gezamenlijke denkkracht en ervaringen van de organisaties in onze alliantie en zo onze krachten bundelen.

De Alliantie Stop Verkeersongevallen is een nieuwe community van maatschappelijk betrokken werkgevers en organisaties die de verkeersveiligheid in Nederland willen verbeteren. Werkgevers en organisaties die zich aansluiten bij de alliantie dragen actief bij aan de veiligheid van hun eigen medewerkers en van de grootste risicogroepen in het verkeer:

 • schoolgaande kinderen
 • autorijdende senioren
 • fietsers en e-bikers

Alliantie ondersteunt alle werkgevers

We stellen onze best practices gratis beschikbaar op deze website voor alle werkgevers van Nederland. Zodat iedereen voordeel heeft van onze inzichten en oplossingen, en we samen de verkeersveiligheid in Nederland verder kunnen verbeteren.

Steeds een stapje veiliger

Ook geven we op de Stop Verkeersongevallen Dag landelijk extra aandacht aan het voorkomen van ongevallen met zakelijk wegverkeer. Bovendien stellen we ieder jaar nieuwe gratis trainingen beschikbaar aan fietsers en e-bikers, schoolgaande kinderen en autorijdende senioren. De best practices voor werkgevers en de trainingen voor deze risicogroepen zijn ons cadeau aan Nederland.

Het doel van de Alliantie Stop Verkeersongevallen is 10.000 minder verkeersongevallen per jaar, uiterlijk vanaf 2026. Deze doelstelling is gebaseerd op:

A. De veronderstelde jaarlijks haalbare reductie van het aantal verkeersongevallen, uiterlijk vanaf 2026. Voor deze inschatting zijn de doelgroepen van de gedragsinterventie onderverdeeld in:

 • zakelijke automobilisten
 • chauffeurs van bedrijfsvoertuigen
 • fietsers en e-bikers
 • schoolgaande kinderen
 • autorijdende senioren

Er is gekeken naar de omvang van de doelgroep, het bereik van de trainingen en de ongevalskans.

B. Het uitgangspunt is dat het verhogen van het risicobewustzijn en het vergroten van het handelingsperspectief helpt om ongevallen te voorkomen. Dat leidt tot een reductie van het aantal verkeersongevallen. Deze reductie is gebaseerd op een conservatieve berekening van eerder behaalde en gevalideerde resultaten van e-Driver gedragsinterventies om verkeersongevallen te voorkomen. De reductie in het aantal ongevallen is afhankelijk van de daadwerkelijke mate van gedragsverandering, en hangt daardoor af van meerdere factoren. Naast het effect van de verkeersveiligheidstrainingen zelf spelen onder meer de volgende zaken een rol:

 • de mate van inzet van partners en werkgevers om de verkeersveiligheid te vergroten.
 • de inzet van maatschappelijke organisaties om de trainingen te distribueren (bv. VVN)
 • de sociale omgeving en veiligheidscultuur waarvan deelnemers onderdeel zijn.
 • de bereidwilligheid van medewerkers om gevolg te geven aan de training. 

Deze factoren maken het doel van 10.000 minder verkeersongevallen per jaar een indicatief doel. Neem voor een verdere toelichting contact op met de Alliantie Stop Verkeersongevallen.

Veelgestelde vragen over Ambassadeurs van de Alliantie Stop Verkeersongevallen

Een ambassadeur van de alliantie is een werkgever die e-Driver licenties afneemt om de verkeersveiligheid van (alle) medewerkers verder te verhogen. Hiermee ondersteunen zij ook kwetsbare risicogroepen in het verkeer zoals schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers.

De ambassadeur helpt de kwetsbare risicogroepen door voor haar eigen medewerkers e-Driver gebruikerslicenties af te nemen. Voor iedere e-Driver-gebruikerslicentie wordt jaarlijks voor 20 weggebruikers uit de kwetsbare risicogroepen een online training ontwikkeld. Deze trainingen worden kosteloos aangeboden aan Nederland. Hierdoor worden niet alleen eigen medewerkers ondersteund om veiliger aan het verkeer deel te nemen, maar ook de verkeersdeelnemers uit de kwetsbare risicogroepen.

Ambassadeurs mogen tot 20 trainingen per e-Driver gebruikerslicentie voor kwetsbare risicogroepen zelf uitdelen.

Werkgevers die zich aansluiten bij onze alliantie ontvangen de erkenning Ambassadeur Stop Verkeersongevallen. Ambassadeurs die zich nieuw aanmelden bij de alliantie worden vermeld in de uitingen op social media, mits zij daar toestemming voor geven. Ambassadeurs zijn bovendien welkom op de Stop Verkeersongevallen Dag die we jaarlijks organiseren om werkgevers te helpen de verkeersveiligheid binnen hun organisatie te verbeteren.

Ambassadeurs mogen in de media communiceren over hun bijdrage aan de alliantie. Het aantal kwetsbare verkeersdeelnemers uit de risicogroepen wordt bekendgemaakt door de supportdesk en via het certificaat Ambassadeur Alliantie Stop Verkeersongevallen.

Doordat deelnemende werkgevers een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid van zowel medewerkers als kwetsbare risicogroepen in het verkeer, leveren ze een waardevolle maatschappelijke bijdrage. Die bijdrage kun je inzetten voor de invulling van CSR-vraagstukken. Vergeet niet dat de roep om sociaal ondernemerschap steeds krachtiger wordt. Met deelname aan de Alliantie Stop Verkeersongevallen en het aanbieden van e-Driver geef je het onderscheidend vermogen en de maatschappelijke profilering van je organisatie een flinke boost.

Veelgestelde vragen over verkeersdeelnemers uit de kwetsbare risicogroepen

De kwetsbare risicogroepen in het verkeer zijn de verkeersdeelnemers die steeds vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen, namelijk:

 1. fietsers en e-bikers
 2. autorijdende senioren   

De 3e is de groep kinderen die van het basisonderwijs naar de middelbare school gaan en vaak verder moet fietsen. Hierdoor lopen zij meer risico.

Ieder jaar wordt er voor elk van deze risicogroepen een nieuwe online training ontwikkeld, gericht op het voorkomen van ongevallen en afgestemd op de grootste verkeersrisico’s per doelgroep. De duur van de online trainingen wisselt per doelgroep en per jaar. 

Belangenorganisaties, gemeenten, provincies, samenwerkingspartners en ambassadeurs kunnen worden ingezet om de trainingen onder de aandacht te brengen. Het netwerk wordt de komende jaren steeds verder uitgebreid. 

De jaarlijkse online training voor de 3 risicogroepen kan worden opgestart op de website www.stopverkeersongevallen.nl en via web-links die hiernaar verwijzen. 

Ja, een kijker kan de training voor de kwetsbare risicogroepen voor en na het kijken doorsturen naar iemand anders. 

Een deelnemer logt het eerste jaar in zonder wachtwoord en hoeft geen gegevens achter te laten. Deelnemers die na het afronden van de eerste training besluiten zich aan te melden voor de jaarlijkse gratis vervolgtraining hoeven alleen hun e-mailadres achter te laten. Hierbij gelden de gebruiksvoorwaarden van e-Driver, die vermeld staan op de site. Vanaf november 2024 logt een deelnemer in, nadat het wachtwoord per mail is opgestuurd. Het opgegeven e-mailadres wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt en deelnemers kunnen zich op ieder moment afmelden. 

De trainingen worden ontwikkeld door e-Driver Solutions. e-Driver Solutions is ISO 27001-gecertificeerd en AVG-compliant, waarmee privacy en beveiliging gewaarborgd zijn.

Ja, ook de volgende jaren zijn de trainingen voor kwetsbare risicogroepen gratis beschikbaar. Vanaf november 2024 wordt een e-mailadres gevraagd voor het verkrijgen van een inlogcode. De reden hiervoor is dat er een vaste en groeiende community wordt gevormd, waarmee samen aan verkeersveiligheid wordt gewerkt en waarmee rechtstreeks kan worden gecommuniceerd, indien dat gewenst is. Het opgegeven e-mailadres wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt en deelnemers kunnen zich op ieder moment afmelden.

e-Driver Solutions voldoet aan de AVG regelgeving en is ISO 27001-gecertificeerd.

Veelgestelde vragen over e-Driver

Deelnemers leren een proactieve kijktechniek aan. Ze vergroten hun risicobewustzijn en het vermogen om gevaar te herkennen. Maar belangrijker nog: ze leren hun handelingsperspectief te verbeteren en verkeersrisico’s te verkleinen. Zo komt iedereen aan het eind van de dag weer veilig thuis.

Medewerkers krijgen toegang tot een online trainingsomgeving met een bibliotheek met trainingen over veilige en duurzame verkeersdeelname. Elke 6 weken ontvangen zij een nieuwe training. Kort maar krachtig: de training duurt een paar minuten en focust op het versterken van risicobewustzijn en handelingsperspectief. Gamification op team- en medewerkerniveau creëert een gemeenschappelijk doel en maakt leren aantrekkelijk. Stuurinformatie, motiverende tools en een supportdesk zorgen ervoor dat zoveel mogelijk medewerkers deelnemen aan het programma.

Leidinggevenden ontvangen bij de start van e-Driver een eenmalige online training specifiek voor leidinggevenden. Deze gaat over het belang van verkeersveiligheid en over het stimuleren van veilig rijgedrag binnen de organisatie.

De supportdesk van e-Driver Solutions begeleidt de implementatie en de voortgang van e-Driver in de organisatie. De organisatie ontvangt periodiek een rapportage met de voortgang en adviezen om de voortgang te stimuleren en/of te borgen. De supportdesk neemt hiervoor periodiek contact op met de ambassadeur.

Permanente educatie en een inspirerende manier van leren zijn noodzakelijke voorwaarden om (rij)gedrag langdurig te verbeteren. e-Driver maakt daarom gebruik van de X-Learning®-methodiek. Dit is een methode op basis van motivational interviewing, waarbij de training zich afstemt op de individuele deelnemer. De nieuwste trainingen, ontwikkeld sinds 1 januari 2023, duren 3 tot 5 minuten. Trainingen die voor die datum zijn ontwikkeld duren 5 tot 8 minuten.

 1. Deelnemers volgen in één klik een online training op maat, zonder inloggen
 2. De trainingen zijn adaptief (ze passen zich aan de deelnemer aan) en worden periodiek aangeboden
 3. Deze opzet zorgt voor meer herkenbaarheid, kortere trainingen en het beter beklijven van informatie

Resultaat: hoge deelname en blijvend veiliger rijgedrag

Het voorkomen van verkeersongevallen betekent automatisch het verlagen van de schadelast. En dat verhoogt weer de verzekerbaarheid van het wagenpark. Een veilige rijstijl is bovendien een duurzame rijstijl. Door de adviezen uit de trainingen op te volgen, verlagen deelnemers eveneens hun CO2-uitstoot.

Ja! De trainingen zijn o.a. ontwikkeld in samenwerking met TNO Human Factors. De trainingen zijn gevalideerd door TÜV Rheinland.

e-Driver is ISO 27001-gecertificeerd en AVG-compliant. Daarmee zijn privacy en beveiliging optimaal gewaarborgd.  

 • Het Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg wordt aan Ambassadeurs uitgereikt op basis van de actieve deelname van de medewerkers. Het keurmerk staat onder auspiciën van de Verkeersveiligheid Groep Nederland en staat niet onder toezicht van de RVA. Dit is mogelijk tegen meerprijs.

De implementatierichtlijnen voor de deelname zijn: 

 1. Niveau 1: Deelname 30 t/m 39% 
 2. Niveau 2: Deelname 40 t/m 64% 
 3. Niveau 3: Deelname meer dan 65% 

Het keurmerk kan worden ingezet voor maatschappelijke profilering, offertes en de invulling van goed werkgeverschap. Periodiek neemt de supportdesk contact op om de voortgang te bespreken en de richtlijnen te borgen.