6 december 2023
Raetsheren versterkt de Alliantie Stop Verkeersongevallen!

Raetsheren voegt zich bij de Alliantie Stop Verkeersongevallen. Als onafhankelijk assurantiemakelaar, gespecialiseerd in zakelijke wagenparken, speelt Raetsheren een sleutelrol in het bereiken van deze doelen.

Leestijd: 2 min.

Bron: Raetsheren

Reden achter de Alliantie

Nederland zag een schrikbarende toename in verkeersongelukken. In totaal maar liefst 430.000. De overheid kon haar doel om het aantal ongelukken vóór 2030 te halveren niet bereiken. Als reactie is de Alliantie Stop Verkeersongevallen opgericht, officieel gelanceerd op 7 november, om de Nederlandse wegen veiliger te maken. Het doel is om jaarlijks 10.000 ongevallen te voorkomen.

V.l.n.r. Collin Bell (directeur Verkeersveiligheid Groep Nederland) en Wim Mulder (commercieel directeur Raetsheren)

Onze inzet voor het doel
Als onafhankelijk assurantiemakelaar en risicoadviseur willen wij bijdragen aan het voorkomen van 10.000 ongelukken per jaar. We zetten het e-Driver programma in om medewerkers en relaties te ondersteunen in veilig rijden. Dit programma helpt niet alleen hun medewerkers, maar ook kwetsbare groepen zoals kinderen, senioren, fietsers en e-bikers.

Bereiken van het doel
De alliantie nodigt maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties uit om mee te doen. Door samenwerking vergroten we de impact op verkeersveiligheid. Het e-Driver programma verhoogt het risicobewustzijn en handelingsperspectief van medewerkers. De resultaten zijn extern gevalideerd, onder andere door TÜV Rheinland.

Ondersteuning voor kwetsbare verkeersdeelnemers
Voor elke werknemer die het e-Driver programma volgt, kunnen jaarlijks twintig mensen uit risicogroepen kosteloos een veiligheidstraining volgen. Deze trainingen verhogen het bewustzijn van verkeersrisico’s en bieden handvatten voor ongevallenpreventie. Zo maken we samen het verschil in verkeersveiligheid in Nederland.

Bron: Raetsheren

Betere afstemming tussen weggebruikers

Met het doel van 10.000 minder verkeersongevallen per jaar willen we de verkeersveiligheid in Nederland flink vergroten. Dat doen we met e-Driver, een online trainingsplatform dat bestuurders stimuleert om veilig te rijden. e-Driver helpt medewerkers hun risicobewustzijn te verhogen en handelingsperspectief te verbeteren en zo verkeersrisico’s te verkleinen. En dat betekent: minder verkeersongevallen. De effectiviteit van het programma is aangetoond door TÜV Rheinland.

Doordat werkgevers niet alleen hun eigen medewerkers ondersteunen, maar ook schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers, raken steeds meer weggebruikers beter op elkaar ingespeeld. Zo maken zij samen het verkeer veiliger. Voor iedereen!