5 februari 2024
Raetsheren ontvangt erkenning Ambassadeur Stop Verkeersongevallen

Raetsheren heeft de titel ‘Ambassadeur Stop Verkeersongevallen’ ontvangen vanwege haar inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren, met speciale aandacht voor de bescherming van medewerkers en kwetsbare risicogroepen in het verkeer. Deze erkenning onderstreept haar betrokkenheid bij het verminderen van verkeersongevallen en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Leestijd: 2 min.

Raetsheren helpt 4620 kwetsbare weggebruikers!

Voor elke e-Driver-gebruikerslicentie die Raetsheren afneemt, worden jaarlijks online trainingen ontwikkeld voor 20 weggebruikers uit kwetsbare groepen. Deze trainingen zijn bedoeld voor schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers, en worden jaarlijks kosteloos beschikbaar gesteld aan Nederland.

Medewerkers geven het goede voorbeeld

Al snel na de start laten medewerkers van Raetsheren actieve deelname zien op het e-Driver trainingsplatform. Hiermee laten zij direct het goede voorbeeld zien. De trainingen helpen medewerkers van Raetsheren bij het verhogen van risicobewustzijn en het vergroten van handelingsperspectief. Hiermee kunnen verkeersongevallen worden voorkomen.

V.l.n.r. Rianne Koopman (Office Manager Raetsheren), Wim Mulder (commercieel directeur Raetsheren), Collin Bell (Directeur Verkeersveiligheid Groep Nederland), Eric Tolboom (Founder e-Driver Solutions)

 

Betere afstemming tussen weggebruikers

Met het doel van 10.000 minder verkeersongevallen per jaar wil de Alliantie Stop Verkeersongevallen de verkeersveiligheid in Nederland flink vergroten. Dat doen we met e-Driver, een online trainingsplatform dat bestuurders stimuleert om veilig te rijden. E-Driver helpt medewerkers hun risicobewustzijn te verhogen en handelingsperspectief te verbeteren en zo verkeersrisico’s te verkleinen. En dat betekent: minder verkeersongevallen. De effectiviteit van het programma is aangetoond door TÜV Rheinland.

Doordat werkgevers niet alleen haar eigen medewerkers ondersteunen, maar ook schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers, raken steeds meer weggebruikers beter op elkaar ingespeeld. Zo maken zij samen het verkeer veiliger. Voor iedereen!