1 mei 2024
Nieuwe inzichten over mobiel gebruik in het verkeer

SWOV heeft in opdracht van Interpolis de vierde meting van de tweejaarlijkse Barometer uitgevoerd. Dit onderzoek, gestart in 2017, brengt het gebruik van mobiele telefoons in het Nederlandse verkeer in kaart met een online vragenlijst onder volwassen fietsers, automobilisten, voetgangers en jongeren.

Leestijd: 2 min.

De resultaten van 2023 tonen dat 75% van de volwassenen hun telefoon in het verkeer gebruikt, een toename van 72% in 2021 en 1,5 keer meer dan bij de start in 2017. Vooral onder fietsers en automobilisten is het gebruik toegenomen, terwijl onder voetgangers geen significante stijging is waargenomen. Volwassenen gebruiken hun telefoon ook vaker in verschillende verkeersrollen. Jonge voetgangers gebruiken sinds 2017 3,2 keer vaker hun telefoon in het verkeer, terwijl het gebruik onder jonge fietsers stabiel is gebleven.

De Alliantie Stop Verkeersongevallen vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Mensen die gebruik maken van hun telefoon missen op dat moment belangrijke informatie om verkeersongevallen te voorkomen.

Significant meer volwassenen voeren in 2023 diverse handelingen uit met hun telefoon vergeleken met 2021. Bijvoorbeeld, meer fietsers en automobilisten gebruiken hun telefoon voor navigatie en muziek, behalve voor bellen met de hand aan de telefoon en het maken van foto’s en video’s. Onder jongeren is alleen een toename waargenomen in het gebruik van navigatie door voetgangers.

Sinds de pandemie is ook online vergaderen in het verkeer een zorgwekkende trend: bijna een vijfde van de volwassenen doet dit weleens. Ondanks de risico’s vinden de meeste respondenten hun telefoongebruik niet problematisch en ervaren zij zelden negatieve gevolgen, mogelijk door zelfregulerende strategieën zoals langzamer rijden of het kiezen van veiligere routes.

De resultaten benadrukken de noodzaak voor verder onderzoek naar compensatiestrategieën en het bundelen van krachten voor kostbaar onderzoek naar de relatie tussen telefoongebruik en ongevalsrisico.