22 november 2023
ENERCON sluit zich aan bij de Alliantie Stop Verkeersongevallen

In de afgelopen jaren heeft het aantal verkeersongevallen in Nederland een alarmerend hoogtepunt bereikt. Volgens Smart Traffic Accident Reporting zijn jaarlijks 430.000 mensen betrokken bij verkeersongevallen.

Leestijd: 2 min.

Ondanks de voortdurende inspanningen heeft de overheid erkend dat zij niet in staat is haar doelstelling te verwezenlijken om het aantal verkeersongevallen vóór 2030 te halveren. De voorspelling is dat het aantal verkeersongevallen de komende jaren zelfs verder toeneemt. Als reactie hierop hebben meerdere maatschappelijk betrokken organisaties de krachten gebundeld en de Alliantie Stop Verkeersongevallen opgericht, met als doel het voorkomen van 10.000 verkeersongevallen.

ENERCON ambassadeur alliantie
ENERCON, al bijna 40 jaar een vooraanstaand bedrijf in de windenergie-sector op land, heeft veiligheid en duurzaamheid diep verankerd in zijn bedrijfscultuur. Deze toewijding aan veiligheid en duurzaamheid komt ook tot uiting in het beleid van ENERCON. 45 medewerkers die bedrijfsmatig aan het verkeer deelnemen ontvangen zeswekelijks een nieuwe e-Driver training. Op deze manier ondersteunen zij hun medewerkers om veiliger en duurzamer aan het verkeer deel te nemen. Daarnaast hebben alle monteurs ook een rijvaardigheidstraining gevolgd het afgelopen jaar. Voor hun bijdrage aan het voorkomen van 10.000 verkeersongevallen in Nederland heeft ENERCON de erkenning Ambassadeur van de Alliantie Stop Verkeersongevallen ontvangen.

ENERCON helpt ook 900 weggebruikers in kwetsbare risicogroepen
Met iedere e-Driver-gebruikerslicentie die ENERCON afneemt, wordt jaarlijks ook een online training ontwikkeld voor 20 weggebruikers in de kwetsbare risicogroepen. Dit omvat trainingen voor schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers. Deze trainingen worden jaarlijks kosteloos beschikbaar gesteld aan Nederland. ENERCON helpt jaarlijks 900 verkeersdeelnemers uit de kwetsbare risicogroepen.

Betere afstemming tussen weggebruikers

Met het doel van 10.000 minder verkeersongevallen per jaar willen we de verkeersveiligheid in Nederland flink vergroten. Dat doen we met e-Driver, een online trainingsplatform dat bestuurders stimuleert om veilig te rijden. e-Driver helpt medewerkers hun risicobewustzijn te verhogen en handelingsperspectief te verbeteren en zo verkeersrisico’s te verkleinen. En dat betekent: minder verkeersongevallen. De effectiviteit van het programma is aangetoond door TÜV Rheinland.

Doordat werkgevers niet alleen hun eigen medewerkers ondersteunen, maar ook schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers, raken steeds meer weggebruikers beter op elkaar ingespeeld. Zo maken zij samen het verkeer veiliger. Voor iedereen!