7 november 2023
Alliantie Stop Verkeersongevallen gelanceerd!

Vandaag is de Alliantie Stop Verkeersongevallen gelanceerd bij Rijvaardigheidscentrum Lelystad. Dit initiatief, opgezet door Verkeersveiligheid Groep Nederland (VVGN) en e-Driver Solutions, wil in de komende drie jaar 10.000 verkeersongevallen voorkomen. 

Leestijd: 5 min.

In de afgelopen jaren bereikten de cijfers van het aantal verkeersslachtoffers namelijk een hoogtepunt, en daarmee een dieptepunt: volgens Smart Traffic Accident Reporting zijn er jaarlijks maar liefst 430.000 mensen betrokken bij verkeersongelukken in Nederland. Ondanks de inspanningen en maatregelen heeft de overheid erkend dat zij niet in staat is om haar eigen doelstelling te behalen om het aantal verkeersongevallen vóór 2030 te halveren. Om die reden hebben VVGN en e-Driver Solutions nu de handen ineengeslagen met een aantal maatschappelijk betrokken partijen, waaronder Allianz, Shell Mobility Service en Raetsheren, en krijgen kwetsbare risicogroepen in het verkeer – zoals schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers – nu kosteloos een op maat gemaakte online verkeersveiligheidstraining aangeboden.

Deze worden bekostigd vanuit de licenties voor e-Driver, waarmee werkgevers hun werknemers online trainen om veiliger te rijden. Op deze wijze worden er per werknemer maar liefst 20 personen uit de genoemde risicogroepen geholpen om veiliger in het verkeer actief te zijn. Tijdens de lancering van de Alliantie werd bekend gemaakt dat de eerste 250.000 mensen uit de kwetsbare risicogroepen op deze wijze nu een gratis online verkeersveiligheidstraining kunnen starten. De initiatiefnemers roepen werkgevers en maatschappelijke organisaties op zich bij de Alliantie Stop Verkeersongevallen aan te sluiten om zo gezamenlijk een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te maken.

V.l.n.r. Collin Bell (directeur Verkeersveiligheid Groep Nederland) en Eric Tolboom (founder e-Driver Solutions)

Bundelen van krachten noodzakelijk
Collin Bell, commercieel directeur Verkeersveiligheid Groep Nederland, licht de noodzaak van de Alliantie Stop Verkeersongevallen toe: “De verontrustende cijfers van het aantal verkeersongelukken in Nederland en het besef dat de overheid haar doelstellingen niet kan halen, hebben ons aangespoord om deze unieke samenwerking op te zetten. Het bundelen van krachten met maatschappelijk betrokken partners en het aanbieden van online verkeersveiligheidstrainingen voor zowel werkgevers als kwetsbare verkeersdeelnemers biedt een concrete en effectieve oplossing om het aantal verkeersongevallen te verlagen. Om samen een stap in de goede richting te zetten naar veiligere wegen in Nederland, roepen wij ook alle werkgevers en maatschappelijke organisaties op om zich aan te sluiten bij de alliantie!”

Verkeersveiligheid bevorderen met online trainingsplatform e-Driver
Om de komende drie jaar volop in te zetten op de doelstelling om 10.000 verkeersongevallen te voorkomen in Nederland wordt het online trainingsplatform e-Driver ingezet. Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers trainen hoe zij veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer. De medewerkers ontvangen iedere zes weken een uitnodiging voor een korte videotraining die ze binnen enkele minuten afronden. Het e-Driver platform is volledig gepersonaliseerd, waardoor iedere deelnemer een traject op maat volgt. Doordat e-Driver gebruikers hun risicobewustzijn vergroten en hun handelingsperspectief verbeteren, zijn deelnemers beter in staat om ongevallen te voorkomen. “In de trainingen wordt gebruik gemaakt van gamification. Dit maakt de trainingen van e-Driver leuk en effectief. Voor het ontwikkelen van onze bewezen aanpak hebben we onder meer samengewerkt met verkeerspsychologen en de experts van TNO Human Factors.”, aldus Eric Tolboom, founder van e-Driver.

Verkeersveiligheid dragen we allemaal
Tijdens de lancering van de Alliantie Stop Verkeersongevallen werden de eerste 250.000 online trainingen voor de kwetsbare risicogroepen in het verkeer uitgereikt. Verschillende organisaties, partners en ambassadeurs van de alliantie, zoals Allianz, helpen met het verspreiden van deze online trainingen.

V.l.n.r. Olof Ormeling (bekend van B&B Vol Liefde) en Tom van Kessel (Nederlands acteur) hebben de eerste 250.000 online trainingen uitgereikt voor de kwetsbare doelgroepen.