2 december 2023

De Alliantie Stop Verkeersongevallen in Het Financieele Dagblad. Ons doel: jaarlijks 10.000 verkeersongevallen voorkomen.

De afgelopen jaren waren er niet zoveel verkeersongevallen als nu. Die conclusie kan getrokken worden uit de laatste kerncijfers LIS van VeiligheidNL.

Leestijd: 2 min.

Bron: Het Financieele Dagblad

Als reactie op deze alarmerende cijfers hebben meerdere maatschappelijk betrokken organisaties de Alliantie Stop Verkeersongevallen opgericht. Hun doel: jaarlijks 10.000 verkeersongevallen voorkomen. Collin Bell, medeoprichter en directeur van Verkeersveiligheid Groep Nederland, vertelt er meer over.

Collin Bell
Directeur Verkeersveiligheid Groep Nederland

“We beseften dat de overheidsdoelstelling van de helft minder verkeersongevallen in 2030 op deze manier onhaalbaar is. Het idee achter de Alliantie Stop Verkeersongevallen is om met zoveel mogelijk organisaties en werkgevers de krachten te bundelen, zodat we gezamenlijk het verschil kunnen maken.” Een grote groep organisaties heeft zich al aangesloten, waaronder Athlon en Allianz.

Online trainingsplatform

Nieuw aan de werkwijze is dat werkgevers niet alleen hun medewerkers ondersteunen bij het voorkomen van verkeersongevallen, maar ook kwetsbare weggebruikers als schoolgaan- de kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers. Hiervoor zet de alliantie e-Driver in: een online trainingsplatform dat verkeersdeelnemers stimuleert om veiliger te rijden. Elke zes weken volgen medewerkers een korte interactieve training. Collin Bell: “Veilig rijgedrag blijft daardoor ‘top of mind’. De positieve effecten op de schadelast zijn gevalideerd. Bijkomend voordeel is dat veilig rijden ook zorgt voor minder verbruik en CO2-uitstoot.”

Gratis voor risicogroepen

Voor iedere medewerker die e-Driver krijgt aangeboden, kunnen twintig verkeersdeelnemers uit de risicogroepen jaarlijks kosteloos een training volgen. Deze groepen komen ook steeds vaker in de ongevalstatistieken voor. “De trainingsmethodiek draagt er aantoonbaar aan bij dat weggebruikers verkeersrisico’s eerder herkennen”, licht Bell toe. “Maar belangrijker is dat zij ook handvatten krijgen aangereikt om ongevallen te voorkomen.”

Best practices

Samen optrekken biedt de deelnemende organisaties bovendien zicht op de beste aanpak voor verkeersveiligheid. Bell: ‘We kunnen onderling vergelijken welk beleid of aanpak tot de minste verkeersongevallen leidt.’ Deze waardevolle inzichten stelt de alliantie beschikbaar aan alle werkgevers in Nederland.

Aansluiten bij de Alliantie Stop Verkeersongevallen

Organisaties die zich aansluiten bij de Alliantie Stop Verkeersongevallen laten zien dat ze verkeersveiligheid belangrijk vinden en werk maken van hun maatschappelijke betrokkenheid.

Bron: Het Financieele Dagblad